De kerstvakantie is begonnen en ik heb twee weken vrij genomen voor literatuurstudie voor mijn onderzoek. Het onderzoek over blended learning is een feit. Inzoomen op werkplekleren met de vraag om leren tijdens het werk meer te benutten en te faciliteren.

Met meer aandacht voor werkplekleren kan er een nog effectievere mix van leeractiviteiten ontstaan en kunnen de formele leeractiviteiten v=zoals trainingen en e-learning wellicht afnemen. De werkplek is tenslotte de meest krachtige leeromgeving. Vooral het registreren van leren op de werkplek is een behoefte waarvoor nu de werkplek-APP in onze leeromgeving wordt ontwikkeld. Hoe de werkplekleren-APP ingericht en ingezet gaat worden ga ik onderzoeken. het eerste deel van het onderzoek is literatuurstudie om de vragen te kunnen beantwoorden zoals ; Wat is werkplekleren, welke vormen zijn er en op welke manier richt je werkplekleren in? Aan de hand van zoektermen heb ik een eerste verkenning van bronnen uitgevoerd en vooral gekeken waar er al onderzoek naar gedaan is. Maar wat is er veel! Na veel afwegen en keuzes kwam een theoretisch raamwerk naar voren en gaf een verfijning van mijn onderzoeksvraag. Vervolgens ben ik met een verfijnd zoekplan bronnen gaan selecteren en beoordelen die ik nu ga lezen en verwerken! Eind van de kerstvakantie hoop ik mijn theoretisch kader voor het onderzoek klaar te hebben. Wan in de wintercourse in januari gaan we de opzet van het onderzoek presenteren in een posterpresentatie aan onze wetenschappelijke vrienden. Spannend en leuk!