"Kies zelf je toekomst, anders kiest de toekomst voor jou”

Ik wil eens iets anders, maar wat?
Ik wil me verder ontwikkelen, maar in welke richting?
Ik weet niet wat ik moet kiezen. Hoe kan ik dit doorbreken?
Kan ik wat anders en hoe kom ik daar?

  • Voor wie

• Van functie of werkomgeving willen veranderen:
• ontevreden over je huidige werk
• dreigt vast te lopen in je huidige functie omdat je niet op de juiste plek zit
• je voelt je niet thuis in de organisatie
• je ambities en capaciteiten verder willen ontplooien
• een andere loopbaanvraag………… 

  • Doel

Dit traject stimuleert je om zèlf richting te geven aan je eigen ontwikkeling en loopbaan. Je kunt bewust een nieuwe stap in je loopbaan kiezen.  

  • Inhoud
    Je krijgt antwoord op de vragen:

Wie ben ik? (zelfbeeld; eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen)
Wat kan ik? (capaciteiten en competenties; opleiding / arbeidsverleden)
Wat wil ik? (belangstelling, wensen, ambities, mogelijkheden verdere loopbaan)
Wat vind ik belangrijk? (waarden en criteria: waarop baseer je je keuzes)
Hoe kan ik mijn doel behalen? (realistisch toekomstperspectief en een plan van aanpak) 

  • Resultaat

- Je formuleert een persoons- en beroepsprofiel
- Je verkrijgt een inspirerend en realistisch toekomstperspectief met een plan van aanpak
• vergroting van de kans op een passende baan
• handvatten om je eigen koers te bepalen en te kiezen
 

  • Werkwijze

 Persoonlijke loopbaanadviseur
• Vrijblijvend oriënterend gesprek om kennis te maken waarbij de vraag van de klant centraal staat.
• 6 individuele gesprekken met de loopbaanadviseur van 1½ uur met een doorlooptijd van 2-3 maanden.
• Het werkboek ‘Kies-loopbaanperspectief’ met de daarbij behorende huiswerkopdrachten en eventuele testen ondersteunen het traject. 
• Het traject kan op verzoek van de klant worden uitgebreid met een persoonlijkheidskenmerken- en/of competentie(capaciteiten)test.*
• Het loopbaantraject kan op verzoek van de klant worden opgevolgd door een outplacementtraject, re-integratietraject, coachingstraject of een traject solliciteren en netwerken.*

  • Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur en samenstelling van het gekozen traject. Aan een oriënterend en vrijblijvend eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.