Mareen_websiteMareen van Londen - van de Beek

Mareen van Londen (1971) is de oprichter van Kies-Advies (per 1-1-2010).

Kies Advies adviseert en faciliteert het leren en ontwikkelen van medewerkers, teams en organisaties in de zorg. Mareen van Londen (1971) is de oprichter van Kies-Advies en is Opleidingskundige en P&O adviseur. Mareen is betrokken, gedreven en doelgericht. Haar passie is medewerkers en teams coachen en trainen met als doel zelf een volgende doelgerichte stap zetten in hun persoonlijke- en/of teamontwikkeling. Hierbij gaat ze uit van de kracht en mogelijkheden van mensen

Leren doe je altijd en overal, van en met elkaar!


Kies-Advies voor de ZORG:
Kies-Advies heeft ervaring in verschillende zorgsectoren in verschillende zorgorganisaties. Ziekenhuizen, Verpleeghuizen (VVT), Woonvormen, Huisartsenpratkijken etc.


Kies-Advies biedt advies, training en coaching voor het ontwikkelen van medewerkers en teams in de zorg
Kies advies is gespecialiseerd in:

  • Trainingen en teambegeleiding
  • Opleidingsadvies –en beleid (strategisch, tactisch en operationeel niveau met verbinding van HRD en HRM)
  • (Loopbaan)coaching
  • eLEARNING advies en ontwikkeling van blended leertrajecten (zie digitale leeromgeving)

 

Kies-Advies heeft een uitgebreid netwerk van ervaren adviseurs, coaches, trainers, ontwikkelaars en andere specialisten en bureaus. Samenwerking en uitwisseling van kennis en diensten vinden voortdurend plaats.

Naast haar eigen adviesbureau is Mareen Opleidingskundige P&O adviseur en projectleider eLearning bij Liemerije, verpleeghuis Zevenaar. Ook is zij loopbaanadviseur, coach en trainer geweest bij een groot ziekenhuis en heeft verschillende projecten in de zorg geleid.

Mareen haar zorgachtergrond als verpleegkundige, haar ervaring als leidinggevende (in de zorg) en haar afgeronde opleidingen zijn ondersteunend aan de dienstverlening van Kies-Advies:

  • HBO managementopleiding (HAN)
  • Post-HBO opleiding voor loopbaanadviseur en coach
  • HBO Bachelor Personeel en Arbeid (HU)
  • HBO Bachelor Opleidingskunde (HAN):
  • Specialisatie ‘interventiekunde (procesbegeleiding)
  • Specialisatie ‘eLearning’ (faciliteren van het leren)

 

Visie

De visie van ‘Kies-Advies’ gaat uit van jezelf:  ‘kies je eigen advies, je hebt altijd een keuze’.

Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, wel bepaal je zelf je reactie op de situatie of gebeurtenis. Wat je kiest op welk moment bepaal je zelf. Neem zelf de regie in handen.

Kies-Advies richt zich op het zelf maken van keuzes van medewerkers en teams waarbij eigen verantwoordelijkheid genomen wordt door zelf de regie te (kunnen) nemen. Door inzicht te krijgen in jezelf, je doelstelling en je drijfveren en kwaliteiten helder te krijgen en uitgaan van de kansen en mogelijkheden ondersteunt Kies-Advies werknemers en werkgevers in de weg van het maken van keuzes om de eigen en gezamenlijke doelen te behalen.

Kies-Advies gaat uit van wat aanwezig is en al werkt in de praktijk en bouwt hier op door richting een gezamenlijk gesteld doel in de toekomst!

Werkwijze

De klant staat centraal waarbij praktisch en doelgericht gewerkt wordt op een betrokken, eerlijke, zorgvuldige en enthousiaste wijze. Het uitgangspunt is dat er een ‘klik’ is en ‘samen’ gewerkt wordt aan het afgesproken doel om het vastgestelde resultaat te realiseren. Vooraf wordt de vraag en het mogelijk aanbod in een (gratis) oriënterend gesprek afgestemd. En wordt gezamenlijk een passend traject afgesproken.